Translations:Sketch/2/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

W FreeCAD słowo "Szkic" jest zwykle używane w odniesieniu do Sketcher: SketchObject. (Sketcher::SketchObject) jest zdefiniowany przez klasę Środowiska pracy Sketcher. Jest to rysunek 2D, który wykorzystuje wiązania matematyczne w celu dokładnego opisania geometrii 2D.