Translations:Robot tutorial/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bu eğitim, bir robot hücre kurulumunu simüle etmek için Robot tezgahı 'nın nasıl kullanılacağını öğretmek için buradadır.