Translations:Robot RestoreHomePos/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Notlar

Komut yalnızca bir robotun ana konumunu belirlemesine izin verir.
Birden fazla robot seçilmediyse, sadece bir robot seçmeniz istenir.
Robot_Ana konum ayarla üzerinden ana konum belirtilmemişse, robotun sahneye yerleştirildiği şekliyle ana konum kullanılır.