Translations:Release notes 0.19/67/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
PartDesign Feature not attached.png Funkcje posiadające właściwość Załącznik pokazują teraz, kiedy tryb załącznika jest nieaktywny, poprzez wyświetlenie małej nakładki na lewo od ikony w widoku drzewa. Funkcje, które są dołączone do płaszczyzny lub innych odnośników, nie wyświetlają tej informacji.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #2272.

PartDesign Chamfer-angle.png Okno dialogowe do edycji Fazka umożliwia teraz zdefiniowanie fazowania również
  • przy użyciu 2 wartości
  • wartość i kąt

Te 2 parametry mogą być również zmienione za pomocą okna dialogowego. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3456

PartDesign Pad direction.png Okno dialogowe edycji wyciągnięcia pozwala teraz określić kierunek, w którym szkic jest wyciągany.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3794

PartDesign Dressup pattern.png PartDesign: LinearPattern oraz PolarPattern teraz może być używany z funkcją adaptacji (fillets, chamfers, thickness oraz draft) i bryłami pierwotnymi (Additives i Subtractives). Nowa cecha DataSupportTransform we właściwościach, kontroluje, czy dana funkcja obsługuje wzorzec, czy też nie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3045, #3155, #3226.

PartDesign Prism direction.png The dialog to edit Prisms (dodawanie i odejmowanie) pozwala teraz określić kąt względem normalnej wybranej płaszczyzny dołączenia. W ten sposób można tworzyć skośne pryzmaty.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3793

PartDesign Multiple-pattern-features.png Teraz możliwe jest wybranie kilku funkcji w drzewie dokumentów przed wykonaniem transformatcji. W ten sposób można łatwo przekształcić kilka funkcji na raz.

Kolejność elementów w oknie dialogowym przekształcania można zmienić, przeciągając element na wybraną pozycję. dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie 3748 i pull request 3760.

PartDesign Multiple selection.png Okna dialogowe do edycji cech zaokrąglenie, fazka, grubość i wersja robocza zostały poprawione, aby umożliwić wybranie kilku podelementów (krawędzi i powierzchni) jednocześnie.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3050, animowany GIF przykład.

PartDesign Primitive parameters expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla wszystkich parametrów additive oraz subtractive primitives.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3225.

PartDesign Attachment angles expressions.png Możliwe jest teraz ustawienie wyrażenia dla kątów przyłączenia prymitywów addytywnych i ujmujących. Poprzednio wyrażenia były dostępne tylko dla przesunięć kierunkowych.

dyskusja na forum, commit 1cfe6d2cc7.

Teraz można zmieniać elementy listy w różnych oknach dialogowych. Na przykład w tym wpisie na forum istnieje boski przykład, dlaczego lista pozycji ma znaczenie dla transformacji. tutaj to kolejny przykład kolejności szkicowania wyciągnięć po profilach.

dyskusja na forum, wniosek o wciągnięcie #3760, commit 94ca4388e.