Translations:Release notes 0.19/54/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Narzędzie Draft: Linia łamana w menu jest teraz nazywane Polyline, zamiast DWire. Wszystkie opcje i funkcje pozostają takie same, więc nie narusza to kompatybilności, commit 39e748229e.
  • Dodano preferencję DraftEditPickRadius do sterowania obszarem wpływu wskaźnika podczas wybierania wierzchołków w trybie edycji Draft: Edit dyskusja na forum, pull request #2642, issue #4162.
  • Trwają prace nad udokumentowaniem kodu źródłowego Pythona (dodanie kompletnych łańcuchów dokumentacji), w celu stworzenia lepszej dokumentacji programowania, która może być używana zarówno przez użytkowników jak i programistów. Patrz Dokumentacja źródłowa, aby uzyskać instrukcje dotyczące generowania dokumentacji z Doxygen.
  • Tryb paska narzędzi podczas uruchamiania narzędzi Draft został usunięty. Był to interfejs, który był używany w przeszłości, ale stał się przestarzały, ponieważ panel zadań stał się dominującym interfejsem, dyskusja na forum, pull request #2973.
  • Draft.copy teraz pracuje z każdym obiektem dokumentowym, dzięki nowemu Document.copyObject() metoda wprowadzona przy użyciu LinkMerge; pull request #3658.