Translations:Release notes 0.19/260/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

|- | Part CheckGeometry advanced.png | Narzędzie Part CheckGeometry.svg Part: CheckGeometry zostało rozszerzone o więcej informacji na temat Part: TopoShape, który jest zawarty we wszystkich obiektach brył programu, nie włączając w to obiektów typu siatka.