Translations:Release notes 0.19/238/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Te Środowisko pracy powstało jako rozwidlenie starszego Środowiska pracy Geodata firmy microelly2. Ostatecznie stał się on oddzielnym projektem HakanSeven12. Teraz jego kod został połączony ze Środowiskiem pracy Trails, ponieważ zapewnia on funkcje uzupełniające do niego. Dlatego w przyszłości należy używać Trails zamiast starszego repozytorium Geomatics.