Translations:Release notes 0.19/127/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

|- | Geomatics Workbench 0.19.png | Środowisko pracy Geomatics, zapewnia funkcjonalność specyficzną dla geodezji, jak np. import informacji geodanych i tworzenie powierzchni z chmur punktów. Istnieją pewne problemy z renderowaniem obiektów wykorzystujących rozległe współrzędne (kilometry) i importem dużych plików DXF. Jeśli chcesz pomóc w rozwiązaniu tych problemów, skontaktuj się z programistami.