Translations:Release notes 0.14/76/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Wraz z istniejącymi krzywymi łuk okręgu i B-spline, nowy typ krzywej został włączony do modułu Draft: krzywe Beziera. Mogą być on tworzone przez klikanie punktów, w ten sam sposób jak inne obiekty Draft, ale możesz też później edytować je i modyfikować ich uchwyty, osiągając bardzo precyzyjną kontrolę nad kształtem krzywej.