Translations:Release notes 0.14/66/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Została dodana obsługa elips, warsztat Draft pozwala teraz ci rysować pełne elipsy lub ich wycinki.