Translations:Release notes 0.14/53/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Razem z istniejącą obsługą POV-Ray, warsztat Raytracingu obsługuje tera również LuxRender. Podczas gdy POV-Ray klasycznym raytracerem, który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest bezstronnym rendererem, który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.