Translations:Release notes 0.14/50/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

System szablonów Raytracingu również został rozszerzony i szablony są teraz łatwiejsze w obsłudze i tworzeniu.