Translations:Release notes 0.14/39/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Środowisko pracy Szkicownik posiada teraz nowe narzędzie Sprawdź poprawność szkicu, które pomoże Ci zweryfikować poprawność szkicu, poprzez znalezienie brakujących lub zbędnych wiązań. Może również automatycznie dodawać brakujące wiązania, aby szkic był w pełni związany.