Translations:Release notes 0.14/36/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Nowy zestaw narzędzi pomiarowych został dodany do Środowiska pracy Part. Możesz nim wybrać dwa elementy (wierzchołki, krawędzie lub ściany) i wyświetlić bezwzględną odległość między nimi oraz odległość wzdłuż osi X i Y.