Translations:Release notes 0.14/101/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD 0.14 został wydany 1 lipca 2014 roku. Stanowi podsumowanie najciekawszych rozwiązań. Pełna lista zmian znajduje się w dzienniku zmian Mantis. Starsze wersje można znaleźć na stronie: 0.13 - 0.12 - 0.11