Translations:Raytracing Part/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Raytrace Part.svg Śledzenie promieni detalu

Lokalizacja w menu
Raytracing → Narzędzia → Eksport widoku do POV-Ray
Środowisko pracy
Raytracing
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także