Translations:Raytracing Export/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Raytrace Export.svg Raytracing: Eksport‏‎ widoku

Lokalizacja w menu
Raytracing → Narzędzia → Eksportowanie widoku do POV-Ray...
Środowisko pracy
Raytracing
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
-