Translations:Python/29/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Python programlama dili hakkında bilgi edinmek için Python'a Giriş 'e, ardından da FreeCAD'de komut dosyasını başlatmak için Python betik kılavuzu ve FreeCAD betik kılavuzu' ne bakın.