Translations:Project utility/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Popis

"Utilita Projekt" je nástroj, který opravuje soubory FCStd, které jsou z nějakého důvodu poškozeny. Protože soubor FCStd je achív ZIP, nabízí tento nástroj funkci pro extrakci projektu a uživatel potom může například udělat změny v Document.xml (nebo cokoliv jiného) a potom zase může vytvořit platný FCStd soubor.