Translations:Power users hub/14/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Exempel

  • Kodbitar en samling med FreeCAD python kod som du kan använda som ingredienser i dina skript...
  • Linjeritningsfunktionen: Hur man bygger ett enkelt verktyg att rita linjer med
  • Skapa dialoger: Hur man konstruerar dialoger med Qt designer, och använder dem i FreeCAD
  • Bädda in FreeCAD: Hur man importerar FreeCAD som en pythonmodul i andra applikationer
  • Skissmodulen adderar grundläggande 2D rintningsfunktioner till FreeCAD. Den är helt och hållet skriven i python, så den kan vara ett bra exempel om du vill skriva dina egna moduler.
  • FreeCAD's vektorbibliotek : Några praktiska funktioner för att manipulera FreeCAD vektorer. Detta bibliotek är även inkluderat i Skissmodulen.