Translations:Power users hub/14/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!===Příklady===

  • Ukázky kódu : Sbírka kousků Pythonovských skriptů ve FreeCADu, které mohou sloužít jako části Vašich skriptů...
  • Funkce kreslení přímky: Jak vytvořit jednoduchý nástroj pro kreslení přímek
  • Vytváření dialogového okna: Jak vytvořit dialogové okno pomocí designeru Qt a použít je ve FreeCADu
  • Vkládání FreeCADu: Jak importovat FreeCAD jako Pythonovský modul do jiných aplikací
  • Modul Kreslení přidává základní 2D kreslicí funkce do FreeCADu. Je plně napsán v Pythonu, takže to může být dobrý příklad, když chcete napsat Vaše vlastní moduly
  • Knihovna vektorové matematiky FreeCADu : Pár šikovných funkcí pro práci s vektory ve FreeCADu. Tato knihovna je také včleněna do modulu Kreslení.