Translations:Placement/21/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Poznámky

  • Osy a úhly mohou být také vyjádřeny jako čtveřice.
  • Referenční bod objektu (FreeCAD.Placement.Base) se mění v závislosti na objektu. Některé příklady pro běžné objekty:
Objekt Referenční bod
Part.Box levý (minx), přední (miny), spodní (minz) vrchol
Part.Sphere střed koule (tj střed ohraničující kostky)
Part.Cylinder střed spodní plochy
Part.Cone střed spodní plochy (nebo vrchol když spodní poloměr je 0)
Part.Torus střed torusu
Vlastnosti odvozené z Náčrtu objekt dědí pozici z podkladového náčrtu. Náčrt vždy začíná na pozici = (0,0,0).

Problémy

  • Od verze 0.13, byla aktualizace vlastností Umístění v záložce Data zablokována pro objekty vytvořené v Návrhu dílu, kromě původního náčrtu, ze kterého bylo těleso vytvořeno. Proto Umístění tělesa vytvořeného v Návrhu dílu může být změněno pouze nastavením parametrů umístění původního konstrukčního náčrtu (první náčrt), ze kterého bylo těleso vytvořeno.
  • Funkcionalita Umístění může být dodatečně měněna v pracovní ploše Kompletace.

Další

  • Tento výukový program: Aeroplán široce pokrývá mechanismy změn umístění objektů.
  • Popis dialogového okna Umístění krok za krokem naleznete zde Úkoly umístění.