Translations:Part Union/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Fuse.svg Part Union

Lokalizacja w menu
Part → Boolean → Suma
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Cut, Part Common, Part Boolean