Translations:Part Sweep/12/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Sweep.svg Part: Sweep

Lokalizacja w menu
Part → Sweep...
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Loft