Translations:Part Sphere/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Vytvoří jednoduchou parametrickou kouli podle parametrů pozice, úhel1, úhel2, úhel3 a poloměr.