Translations:Part RuledSurface/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part RuledSurface.svg Part RuledSurface

Lokalizacja w menu
Part → RuledSurface
Środowisko pracy
Part, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także