Translations:Part Revolve/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Revolve.svg Part: Wyciągnij przez obrót

Lokalizacja w menu
Część → Wyciągnij przez obrót
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także