Translations:Part RegularPolygon/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part RegularPolygon.svg Part RegularPolygon

Umístění Menu
Part → Create Primitives → Regular Polygon
Pracovní stoly
Part, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
0.14
Viz také