Translations:Part RefineShape/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part RefineShape.svg Díl Vyčistit tvar

Umístění Menu
Díl → Vyčistit tvar
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také