Translations:Part Primitives/10/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Można utworzyć następujące elementy pierwotne: