Translations:Part Primitives/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part CreatePrimitives.svg Część: Bryła pierwotna

Lokalizacja w menu
Część → Utwórz bryły pierwotne ...
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Konstruktor kształtu