Translations:Part Point/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Point.svg Díl Bod

Umístění Menu
Díl → Vytváření zákl.geom.tvarů → Bod
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
..