Translations:Part Module/48/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Part Booleans.svg Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
  • Part Fuse.svg Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obieky.
  • Part Common.svg Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
  • Part Cut.svg Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.