Translations:Part Module/42/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Part ImportCAD.png Import CAD: Acest insrument vă permite să adăugați un fișier tip *.IGES, *.STEP, *.BREP în documentul curent.
  • Part ExportCAD.png Export CAD: Acest instrument vă permite să ecportați un obiect piesă într-un fișier tip *.IGES, *.STEP, *.BREP .
  • Part ShapeFromMesh.png Shape from Mesh: Crează un obiect formă dintr-un obiect tip plasă.
  • Convert to solid: Convertește un obeict formă într-un obeict tip solid.
  • Reverse shapes: Îndepărtează normalele tuturor fețelor obiectului selectat.
  • Part CreateSimpleCopy.svg Create simple copy: Creează o simplă copie a obeictului selectat.
  • Part RefineShape.png Refine shape: Curăță fațetele prin ștergerea liniilor nenecesare.
  • Part CheckGeometry.png Check geometry: Verifică de erori geometria obiectelor selectate.
  • Measure: Permite măsurări liniare și unghiulare între points/edges/faces.
  • Part Attachment.svg Attachment: Atașamentul este o utilitatea de atașare a unui obiect la un altul .