Translations:Part Module/37/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Part Box.png Låda: Ritar en låda genom att ge dess dimensioner
  • Part Cylinder.png Cylinder: Ritar en cylinder genom att ge dess dimensioner
  • Part Sphere.png Sfär: Ritar en sfär genom att ge dess dimensioner
  • Part Cone.png Kon: Ritar en kon genom att ge dess dimensioner
  • Part Torus.png Torus: Ritar en torus (ring) genom att ge dess dimensioner
  • Part CreatePrimitives.png CreatePrimitives: Ett verktyg för att skapa olika parametriska geometriska primitiver
  • Part Shapebuilder.png Shapebuilder: Ett verktyg för att skapa mer komplexa former från olika parametriska geometriska primitiver