Translations:Part Loft/2/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Loft.svg Part: Loft

Lokalizacja w menu
Part → Loft...
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.13
Zobacz także
Part Sweep