Translations:Part Line/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Line.svg Díl Přímka

Umístění Menu
Part → Vytváření zákl.geom.tvarů → Přímka
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
..