Translations:Part Helix/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Vlastnosti

Když jste šroubovici vytvořili, máte ještě možnost upravit její parametry.

PartHelixProperty it.png

Parametry v tomto menu jsou podobné těm, které jsou popsány výše.

Základ

  • Umístění: umožňuje posunovat nebo otáčet šroubovicí
  • Úhel: