Translations:Part Fillet/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Fillet.svg Part: Zaokrąglenie

Lokalizacja w menu
Part → Zaokrąglenie
Środowisko pracy
Part, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Fazka