Translations:Part FaceColors/7/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kolor powierzchni

Lokalizacja w menu
Menu podręczne → Ustaw kolor
Środowisko pracy
Part, PartDesign
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wygląd zewnętrzny