Translations:Part Extrude/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Popis

Parametrická vlastnost Vysunutí je dostupná v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu a menu Díl. Vysunutí roztáhne rovinný tvar na definovanou délku podle zadaného směru. Výstupní tvar se změní podle vstupního tvaru a vybraných voleb.