Translations:Part Ellipse/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Ellipse.svg Díl Elipsa

Umístění Menu
Díl → Vytváření zákl.geom.tvarů → Elipsa
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
..