Translations:Part Cylinder/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Cylinder.svg Part: Walec

Lokalizacja w menu
Part → Prymitywy → Walec
Środowisko pracy
Part, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Prymitywy