Translations:Part Cut/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Cut.svg Part: Wytnij

Lokalizacja w menu
Część → Boolean → Wytnij
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part Union, Part Common, Boolean