Translations:Part Cone/8/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Otwórz Workbench Part.svg Środowisko pracy Part.
  2. Wywołaj polecenie Part: Stożek, możesz to zrobic na kilka sposobów:
    • Naciśnij przycisk Part Cone.svg Stożek,
    • Użyj pozycji menu głównego Część → Prymitywy → Stożek.