Translations:Part Cone/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Cone.svg Part: Stożek

Lokalizacja w menu
Part → Prymitywy → Stożek
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Prymitywy