Translations:Part Common/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Common.svg Part: Utwórz iloczyn

Lokalizacja w menu
Część → Logiczne → Część wspólna
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz sumę ..., Utwórz różnicę ...