Translations:Part Circle/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Circle.svg Díl Kružnice

Umístění Menu
Díl → Vytváření zákl.geom.tvarů → Kružnice
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
..