Translations:Part Builder/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Shapebuilder.svg Part: Konstruktor

Lokalizacja w menu
Część → Konstruktor kształtów...
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part: Utwórz bryłę