Translations:Part Box/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Box.svg Part Box

Lokalizacja w menu
Part → Box
Środowisko pracy
Part, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Part CreatePrimitives